Vad vi gör för dig !

 • Entreprenad                      Konsult

 • Garageuppfarter                                                       Saneringsledning  
 • Sten & Plattläggning                              Beställarstöd förorenade områden
 • Dränering, fuktisolering                                         Rivningsinventering
 • Rivning                                                             Sakkunnig civila skyddsrum
 • Trädgård                                                                       Miljökontroll     
 • Parkeringar                                                                         H,S,M       
 • Marksaneringar                                                                  Bas P/U
 • Grävning vatten avlopp                                   Säkerhetsarbete vid  järnväg
 • Stängsel och staket
 • Försäljning samt montering av BioVac minireningsverk " se info längre ner "

                                                                                                                         
                       Miljösanering, sanering och entreprenad i Karlstad
Vi vänder oss med våra tjänster till
Privatpersoner
Företag
Föreningar  

Biovac är ett reningsverk i miniformat  ett "minireningsverk" tänkt för enskilda avlopp upp till föreningar med många anslutna hushåll. 
Oavsett ditt behov finns det alltid ett Biovac som passar just för dig.
Själva funktionen kan lättas beskrivas som en slags kompost där aktivt slam ser till att det som går komposteras och det problematiska Fosforet flockas sjunker till botten med sedimentet för att senare slamsugas.
Alltid fritt hembesök , service avtal , 24 tim jour
Se videon nedan för ytterligare information
 


 

Pågående

miljökontroll av sanering av fastighet i Karlstad

 

Z Entreprenad & Konsult AB

Magnus 0761478414

Angelica 0739372538


Lundstorp 509
655 94 Karlstad


Orgnr: 5591197156
Innehar F-skatt

Copyright Z-Entreprenad & Konsult AB

Miljösanering, biovac och entreprenad i Karlstad