Vad vi gör för dig !

  • Entreprenad                      Konsult

  • Garageuppfarter                                                       Saneringsledning  
  • Sten & Plattläggning                              Beställarstöd förorenade områden
  • Dränering, fuktisolering                                         Rivningsinventering
  • Rivning                                                             Sakkunnig civila skyddsrum
  • Trädgård                                                                       Miljökontroll     
  • Parkeringar                                                                         H,S,M       
  • Marksaneringar                                                                  Bas P/U
  • Grävning vatten avlopp                                   Säkerhetsarbete vid  järnväg
                                                                                                                          
                       Miljösanering, sanering och entreprenad i Karlstad
Vi vänder oss med våra tjänster till
Privatpersoner
Företag
Föreningar  

Aktuella projekt

 

Rivningsinventering Valmet, Karlstad

Arbetsledning säkerhetsstaket
Sten & Vägarbeten AB

 

Z Entreprenad & Konsult AB

Magnus 0761478414

Angelica 0739372538


Lundstorp 509
655 94 Karlstad


Orgnr: 5591197156
Innehar F-skatt

Copyright Z-Entreprenad & Konsult AB

Miljösanering, sanering och entreprenad i Karlstad