Stängsel

Stängsel

Allt inom områdesskydd

Flätstaket (Gunnebo)

Oavsett om det gäller ett villastaket, dagisstaket eller industristaket med eller utan larm grönt, svart eller grått kan du räkna med konkurrenskraftiga priser marknadsledande material från våra tillverkare och leverantörer.

Stängslar i Värmland och hela  Mellansverige långt kort högt eller lågt.


Säkerhetsstaket

Tyngre panelstaket i olika tjocklekar för industrier ställverk, kraftstationer eller likande kan kompletteras med manuella eller motordrivna grindar även gjutna underkrypningsbalkar och självklart med larm.

Staketet är även lämpat för järnväg , bangårdar då även med taggtråd som komplettering

ZEKAB innehar samtliga gällande tillstånd och kurser för att bedriva arbete på och vid sidan av järnväg.


Viltstängsel

Stängsel som uppnår TRV s krav för väg, en väl avvägd maskinpark för lätt framkomlighet vid väg och terräng borgar för ett snabbt och smidigt uppförande av viltstängsel oavsett om det gäller stängsel runt en damm naturområde eller lagning av befintligt vägstaket eller nyproduktion.

ZEKAB innehar även gällande kurskrav för att arbete vid och på väg.

Säkerhetsstängsel

Viltstängsel

Grindar & bommar

Flätstaket