Provtagning

Provtagning

Vi utför provtagning som underkonsult om man vid schakt gått på misstänkt förorening eller om man som beställare vill ha kontroll över provtagning.

Bilder från provtagning