Markundersökning

Markundersökning

Vid ny exploatering bör en undersökning av marken göras så man lokaliserar om det förekommer någon förorening detta använd också vid misstanke om miljöbrott eller nedläggning av miljöfarlig verksamhet.

Vi åtar oss ifrån kontakt med kommun, myndighet med tillstånd provtagning grävning eller borrning, sammanställning, förslag till åtgärd samt rapportskrivning.

Bilder från markundersökningar