Rivningsinventering

Rivningsinventering

Innan förfrågningsunderlag eller arbete kan påbörjas så är en ordentlig inventering nödvändig för att få rätt underlag , vi ombesörjer allt från provtagning av te x fog ,lim ,kakel ,asbest etc till okulär inventering upprättar miljöinventering protokoll samt är med som byggledare inom projektet.

Samtliga analyser av prover görs av ackrediterat labb .

Vi bistår även som sakkunnig vid ombyggnad förbättring av skyddsrum , vi är certifierad  genom (MSB sakkunnig fysisktskydd)

Bilder från rivningsinventering