Inventeringskyddsrum

Inventeringskyddsrum

Rivningsinventeringar innebär att vi inför en rivning undersöker material för säkerhetsskäl. Det kan även handla om att visst material går att saluföra och ej behöver skrotas. Vi kan köpa detta av dig som kund eller ge dig en uppskattning på vad du kan få för ditt material.

Kontakta oss inför en rivning så kan du få en ordentlig inventering av din byggnad för en säker och effektiv rivning.

Bilder från inventering av skyddsrum