Rivning

Zekab besitter stor kunskap om material förekoms i rivningshus samt hållfasthet under en rivning  efter mångårig erfarenhet inom området. Vi arbetar med selektiv rivning för bästa miljönytta och återvinning ,detta börjar redan i planeringsstadiet då vi med fördel är medverkande med vår kunskap för bästa utförande.

Totalentreprenad som inhyrd på timme , ni vet att vi alltid gör vårt yttersta för att arbetena skall gå så smärtfritt som möjligt med högsta säkerhets tänk i första hand.

Vi hjälper er med rivning allt från en friggebod till dom största huskomplexen.

Rivningsinventering

Klicka nedan för att läsa mer om hur vi undersöker innan rivning.

Bilder från rivning