Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer naturligt i uranmaterial och förekommer i mer eller mindre mängd i marken över hela Sverige, så kallat markradon. Detta är en den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluft.
I vissa äldre byggnader kan också blåbetong förekomma vilket också är radonavgivande. Radon avger vare sig doft eller synliga spår, därför är en mätning enda sättet att säkerställa förekomst.

Vi på Zekab utför både kort- och långtidsmätningar med spårfilm (radondosor). En korttidsmätning ger dig som fastighetsägare en indikation på om det förekommer radonproblematik i aktuell fastighet eller om radonåtgärder har gett effekt.
Långtidsmätning (minimum 60 dagar) ger ett årsmedelvärde på eventuellt radon i fastigheten. Samtliga dosor analyseras på ackrediterat laboratorium för att ge ett korrekt svar.

Vi har också möjlighet att hjälpa er med radonmätningar i mark inför byggnation samt rådgivning när radonåtgärder krävs.